print

Routekaart voor stroomgebiedsherstel

Terug

Ecologische stroomgebiedsherstelprojecten doorlopen vaak een lang traject waarin voortdurend compromissen worden gesloten met andere functies. Een heroverweging van de uitgangspunten of van samenhang met andere projecten vindt in dat traject meestal niet meer plaats. Het resultaat is dat de effectiviteit van deze projecten vaak achterblijft bij de verwachtingen. Om de effectiviteit te vergroten, heeft STOWA een concept-routekaart voor effectief stroomgebiedsherstel op laten stellen. De opstellers van het rapport bevelen aan deze kaart toe te passen op een bestaand stroomgebied en op basis daarvan verder uit te werken.

Publicaties