print

Slibketenstudie II. Bijlagen

Terug
Rapportnr 2010-34
ISBN geen
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 16-03-2011

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de bijlagen van de Slibketenstudie II. In deze studie is een aantal (nieuwe) technieken in de slibketen in samenhang onderzocht met het oog op de bijdrage die zij kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de afvalwaterketen en het terugwinnen van energie uit de keten. Randvoorwaarde daarbij was dat met de technieken wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn aan effluent. Er is gekeken naar kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten, kosten en wettelijke bepalingen, voorschriften en normen.

De Slibketenstudie II is een aanvulling op, en voortzetting van de slibketenstudie uit 2005. De studie is tevens een aanvulling op enkele andere studies en ontwikkelingen die zich eveneens begeven op het terrein van energie en kosten voor het zuiveren van afvalwater. Onder meer De Energiefabriek, en 'Op weg naar de rwzi 2030' van STOWA.

Wim Wiegant van Royal Haskoning heeft tijdens een bijeenkomst van het Platform Afvalwater en Energie in april 2011 een presentatie gegeven over de Slibketen II studie. Klik HIER voor de videorapportage.

Publicaties