print

Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentie

Terug
Rapportnr 2015-41
ISBN 978.90.5773.697.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 31-12-2015

Documenten

Download Bestel

Er is in Nederland toenemende discussie over de mogelijke verspreiding van (dier)ziektes, antibiotica en antibioticaresistente bacteriën vanuit de veehouderij naar de mens. Deze ziekteverwekkers, antibiotica en antibioticaresistente bacteriën zijn ook in oppervlaktewater en afvalwater aanwezig. Bij de waterschappen komt dan ook regelmatig de vraag terecht in hoeverre dit voorkomt en wat de gezondheidsrisico’s zijn. Er is echter nog geen goed overzicht over wat er bekend is en wat er nog moet worden onderzocht.

Deze rapportage geeft een samenvatting van de kennis, maar ook van de ontbrekende kennis over de aanwezigheid van deze micro-organismen en stoffen in Nederlands oppervlaktewater, via welke route zij in het water terecht komen en wat de gezondheidsrisico’s zijn voor diverse gebruiksdoeleinden. De aanbevelingen geven handvatten voor verder onderzoek, maar ook voor visie- en beleidsvorming over hoe om te gaan met gezondheidsrisico’s bij verschillende gebruiksdoelen van water.

Dit rapport is opgesteld in opdracht van waterschap Aa en Maas. De bevindingen zijn echter voor een veel breder waterschapspubliek relevant. Daarom brengen wij in samenspraak met waterschap Aa en Maas dit rapport als STOWA-rapport uit.

 

Publicaties