print

State of the Art Asfaltdijkbekledingen (update inclusief bijlagen)

Terug

Sinds het uitkomen van het Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren, is er de nodige kennis en ervaring opgedaan met het beoordelen van de veiligheid van asfaltdijkbekledingen. Op basis daarvan is de gehanteerde toetsmethode op een aantal punten verbeterd. Dit rapport bevat geactualiseerde kennis m.b.t. het toetsen, inspecteren en ontwerpen van asfaltdijkbekleding. Op basis van deze kennis stellen de onderzoekers voor delen uit het Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren te vervangen. De bijlagen bij het rapport bevatten de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de toetsing en het maken van ontwerpen.

Het oorspronkelijke rapport uit 2010 heeft een update gekregen, waarbij vier bijlagen zijn toegevoegd:

Kwaliteitszorg bij open steenasfalt

Werkwijze beschrijving waterbouwasfaltbeton

Proefvoorschriften Waterbouwasfaltbeton

Berekening Van de omhullingsdikte voor het ontwerp van open steenaasfalt 

Publicaties