print

State of the Art open steenasfalt

Terug
Rapportnr 2016-02
ISBN 978.90.5773.715.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 31-08-2016

Documenten

Download Bestel

Sinds 1968 wordt open steenasfalt toegepast als open bekleding bij kust- en oeverwerken om erosie van het onderliggende grondmassief van waterkeringen en oevers te voorkomen. In de afgelopen 45 jaar is met dit type bekleding een schat aan kennis en ervaring opgedaan. Niet alleen in Nederland maar ook in België, Duitsland en Engeland. Deze kennis en ervaring is in het verleden echter maar gedeeltelijk gebundeld en daardoor slecht toegankelijk. Dit rapport geeft een helder overzicht van de kennis en ervaringen die de afgelopen decennia zijn opgedaan met het toepassen van open steenasfalt.

Achtergrond

Open steenasfalt wordt de laatste jaren weer meer toegepast om waterkeringen (overslagdijken) en oevers te beschermen. Daarbij blijkt dat ontwerpers, aannemers en beheerders moeilijk aan actuele informatie kunnen komen over dit type bekleding. Daarom is met name door beheerders de wens geuit om bestaande kennis en ervaring over het toepassen van open steenasfalt te bundelen en toegankelijk te maken. Hiervoor hebben de opstellers van dit rapport gebruik gemaakt van het bestaande archief. Daarnaast zijn de studies van de afgelopen 10 jaar in Zeeland naar de toetsing, monitoring en kwaliteitszorg van open steenasfalt belangrijke bronnen. De studie is thematisch aangepakt door de documenten te beoordelen op relevantie en de inhoud onder te brengen bij genoemde thema’s.

Publicaties