print

Statistiek van extreme neerslag in Nederland

Terug
Rapportnr 2004-26
ISBN 90.5773.261.0
Type Rapport
Prijs € 30
Datum 26-08-2004

Documenten

Download Bestel
Via de media bereiken ons regelmatig berichten over de toename van de neerslaghoeveelheden en verhoging van de neerslagintensiteit. Hierbij rijst de vraag voor de waterbeheerders met welke hoeveelheden per tijdseenheid zij rekening moeten houden om het watersysteem ‘op orde' te krijgen en te houden. Neerslagstatistiek kan de waterbeheerders hierbij behulpzaam zijn.

STOWA heeft de statistiek van extreme neerslaggebeurtenissen opnieuw laten onderzoeken en geactualiseerd. Het gaat hierbij niet om de gemiddelde neerslag, maar om grote hoeveelheden neerslag die gedurende korte tijd (4 uur tot 9 dagen) vallen. Juist deze gegevens zijn nodig voor waterbeheerders om hun watersystemen op te ontwerpen of te toetsen. De tijdreeks van De Bilt is aangevuld met recente gegevens en er is opnieuw een keuze gemaakt voor de te gebruiken statistische verdeling. In de folder 2004-26a zijn de belangrijkste bevindingen gepresenteerd.

Publicaties