print

Strategienota 2006-2010

Terug
Rapportnr 2006-01
ISBN 90.5773.333.1
Type Rapport
Prijs € 0
Datum 01-08-2006

Documenten

Download Bestel
In de strategienotanota 2006-2010 geeft STOWA een overzicht van de onderzoeks-thema’s waar de stichting in de programmaperiode aan gaat werken, met de daarvoor geraamde kosten, inclusief een meerjarenprogrammering.

Bij het definie¨ren van de onderzoeksthema’s zijn relevante ontwikkelingen in en rond het regionale waterbeheer leidend geweest. Het benoemen van deze ontwikkelingen heeft plaatsgevonden in samenspraak met de deelnemers. Op basis daarvan heeft STOWA voor de programmaperiode vier grote opgaven gedefinieerd: het hoofd bieden aan snel veranderende (natuurlijke) omstandigheden, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klaar zijn voor de snel toenemende internationalisering van het waterbe- heer en anticiperen op de toekomst via innoverend (ontwikkelings)onderzoek.

In de strategienota zijn de specifieke onderzoeksthema’s rond deze opgaven gegroepeerd. 

Publicaties