print

Tewor voor duflow en sobek; Uniformering waterkwaliteit processen en coefficienten

Terug
Rapportnr 2004-01
ISBN 90.5773.235.1
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 01-08-2004

Documenten

Download Bestel
TEWOR is een computermodel dat de korte-termijneffecten op de waterkwaliteit van lozingen uit rioolstelsels voorspelt. Op basis van nieuwe inzichten is gekeken naar de best beschikbare beschrijving van de optredende processen. (vervolg 2004-01) Deze zijn doorgevoerd in de toetsingsprogramma’s van TEWOR in zowel Duflow (STOWA), als Sobek (WL). Verschillen tussen deze twee programma’s zijn nu geminimaliseerd door processen te uniformeren. Het rapport bevat tevens een aanzet voor een Good Modelling Practice.

Publicaties