print

Toelichting op ecologische doelen voor nutrienten in oppervlaktewater

Terug
Rapportnr 2007-18
ISBN 978.90.5773.367.3
Type Rapport
Prijs € 19
Datum 18-08-2007

Documenten

Download Bestel
Rapport van STOWA en RIZA met praktische handvatten om te komen tot nutriëntennormen voor sterk veranderde en kunstmatige wateren. In het STOWA-rapport 2007-02 (RIZA 2007.01) zijn werknormen (GET) voor nutriënten beschreven voor de in Nederland voorkomende natuurlijke KRW-watertypen.


Publicaties