print

Toepasbaarheid standaard filtratietest. Optimalisatie en ontwerp van discontinue zandfiltratie met een standaard filtratietest

Terug
Rapportnr 2011-23
ISBN 978.90.5773.536.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 26-10-2011

Documenten

Download Bestel
Momenteel wordt op vele plaatsen in Nederland gedacht aan filtratie van de afloop van de nabezinktanks ter verbetering van de effluentkwaliteit. Her en der is er al ervaring mee opgedaan. Op basis van een proefonderzoek met semi-technische installaties kan een relatief veilig ontwerp voor een full scale installatie worden gemaakt. Een dergelijk proefonderzoek geeft een redelijk representatief beeld, maar brengt vaak hoge kosten met zich mee.

Het gevolg is dat proefonderzoek vaak wordt overgeslagen en een ontwerp wordt gemaakt op basis van aannames, bijvoorbeeld een filtratiesnelheid en een filterbedsamenstelling. Het risico van niet voldoen aan een kwaliteitseis, wordt dan vaak gelegd bij de aannemende partij. Dit heeft als nadelen: een hogere aanneemsom (risicoafdekking) dan strikt noodzakelijk is; risico-aanvaarding bij een winnende aannemer en mogelijke discussies achteraf.

Om genoemde nadelen te ondervangen heeft Waterschap Zuiderzeeland, in samenwerking met Waterschap Veluwe en Waterschap Rivierenland een testfilter laten bouwen waarmee op kleine schaal de filtratieprocessen worden nagebootst en direct online gemonitord. In deze rapportage worden de bevindingen van een aantal van deze testonderzoeken gepresenteerd.

Publicaties