print

Uitspoeling van meststoffen uit grasland

Terug
Rapportnr 2007-14
ISBN 978.90.5773.364.2
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 14-08-2007

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
Samanvattend rapport van gedetailleerd onderzoek door STOWA, LNV, VROM, V&W en enkele waterschappen naar diffuse belasting van oppervlaktewater door de veehouderij, kortweg DOVE. Op bedrijven met grasland op zand, veen en klei werden metingen verricht. Op basis van de uitkomsten zijn per bodemtype concrete mogelijkheden vastgesteld om uit- en afspoeling van meststoffen tegen te gaan. Hiermee kunnen agrariërs en waterbeheerders aan de slag om te voldoen aan de normen van KRW en Nitraatrichtlijn.

Publicaties