print

Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi’s

Terug
Rapportnr 2010-03
ISBN 978.90.5773.479.03
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 11-03-2010

Documenten

Download Bestel
In het rapport ‘Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi’s’ worden handvatten gegeven om - met inachtneming van de huidige wet- en regelgeving - de kwaliteit en nauwkeurigheid op het gebied van meten en bemonsteren te verhogen, maar ook eenduidigheid te creëren voor de verwerking van de resulterende datastroom. Door meer uniformiteit wordt de onderlinge vergelijkbaarheid (benchmark) van rwzi’s bevorderd.

Achtergrond
Rwzi’s meten en bemonsteren om te voldoen aan wet- en regelgeving en om het zuiveringsproces (bij) te sturen. De wijze van monstername, debietmeting en dataverwerking is veelal voorgeschreven, maar de hanteerbaarheid van deze voorschriften vormt al jaren een discussiepunt tussen vergunningverleners en handhavers enerzijds en waterzuiveraars anderzijds. Daarnaast bestaan binnen de huidige wet- en regelgeving grijze gebieden, waarvoor elk waterschap een eigen werkwijze hanteert. Dit heeft tot gevolg dat het onderling vergelijken van resultaten van waterschappen op dit moment niet altijd goed mogelijk is.

Publicaties