print

Valdidatieplan Waterkwantiteitsmetingen

Terug
Rapportnr 2009-20
ISBN 978.90.5773.436.6
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 17-08-2009

Documenten

Download Bestel
Op dit moment valideert ieder waterschap hoogfrequente waterkwanititeitsmetingen in verschillende mate, op uiteenlopende manieren en met diverse softwaterpakketten. STOWA heeft in opdracht van het Platform Monitoring Kwantiteit daarom een Validatieplan Waterkwantiteitsmetingen opgesteld. Het plan beschrijft veel voorkomende fouten, veelgebruikte technieken en stelt een methode voor om tot een passend validatieproces te komen. Het plan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met gegevensbeheerders en gebruikers.  

Publicaties