print

Van Stonehenge tot MBR, waarin een groot land "klein" kan zijn. STOWA studiereis oktober 2003

Terug
Rapportnr 2004-W-02
ISBN 90.5773.244.0
Type Rapport
Prijs € 23
Datum 02-08-2004

Documenten

Download Bestel
Het betreft het reisverslag van de MBR -excursie naar Groot-Brittannië. Eind oktober 2003 hebben vertegenwoordigers van tien Nederlandse waterschappen en vijf adviesbureaus een bezoek gebracht aan drie rioolwaterzuiveringen in Groot-Brittannië die (gedeeltelijk) zijn uitgevoerd als compacte membraanbioreactoren. In dit verslag zijn de persoonlijke bevindingen van de deelnemers beschreven. De studiereis heeft veel algemene en specifieke informatie over MBR-installaties, de daarbij behorende membranen en de randvoorzieningen opgeleverd. Eén van de onbekende factoren, waarin de studiereis meer inzicht moest geven, was de betrouwbaarheid en kwetsbaarheid van membranen. Door het bezoek aan de drie installaties is het vertrouwen absoluut gegroeid. De werking van de systemen op zich lijkt niet het knelpunt te zijn en ook irreversibele vervuiling van de membranen lijkt niet voor problemen te zorgen. Voor het realiseren van de “MTR-waarden” voor stikstof en fosfaat is de situatie in Groot-Brittannië echter niet representatief.

Publicaties