print

Van helder naar troebel en weer terug

Terug
Rapportnr 2008-04
ISBN 978.90.5773.386.4
Type Rapport
Prijs € 45
Datum 04-08-2008

Documenten

Download Bestel
Download Bestel

Waterbeheerders moeten de komende jaren forse inspanningen plegen om voor hun waterlichamen te voldoen aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn water. Een belangrijk struikelblok daarbij is de hoge fosfaatbelasting in veel Nederlands oppervlaktewater. Dit staat de terugkeer van helder, plantenrijk water met uiteenlopende flora en fauna in de weg.

In dit rapport krijgen waterbeheerders handvatten aangereikt voor een goede ecologische analyse en diagnose van hun meren en plassen. Hierbij spelen twee aspecten een belangrijke rol: de actuele fosfaatbelasting (grootte en herkomst?) en de draagkracht van het watersysteem (hoeveel fosfaat kan het aan?). Als dit bekend is, kunnen zij goed onderbouwde keuzes maken bij het nemen van (fosfaat)maatregelen om de KRW-doelen te halen.

Publicaties