print

Van neerslag tot schade

Terug
In het project ‘Van neerslag tot schade’ is een aantal aspecten van risico’s van overstromingen en wateroverlast nader onderzocht. STOWA was opdrachtgever van het project samen met het kennisprogramma ‘Leven met Water’, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Zuiderzeeland en het Verbond van Verzekeraars.

Het eindproduct van het project bestaat uit een overkoepelende eindrapportage en zes deelrapporten die ingaan op regionale spreiding in neerslag, de samenhang in de normering van overstromingen en wateroverlast, de perceptie van overstromingen en de verzekerbaarheid van schade.


Publicaties