print

Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer

Terug
Rapportnr 2009-11
ISBN 978.90.5773.428.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 19-05-2009

Documenten

Download Bestel

Verdamping is, na neerslag, voor de meeste gebieden in Nederland de grootste component van de waterbalans. Het is voor waterbeheerders daarom van belang om de actuele verdamping zo goed mogelijk vast te stellen, voor zowel beleidsmatige als operationele beslissingen. Mede om goed te kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering voor het regionale waterbeheer.

Totnogtoe bestaat er echter geen gestandaardiseerde aanpak bij regionale waterbeheerders voor het bepalen van de actuele verdamping. Diverse methoden worden gebruikt en de nauwkeurigheid is vaak laag of in het geheel niet bekend. STOWA heeft daarom een project gestart om te komen tot een betere schatting van de actuele verdamping van water, bodem en diverse vormen van landgebruik in ruimte en tijd voor toepassingen in het regionale waterbeheer. Dit rapport doet daarvoor de nodige aanbevelingen.

Publicaties