print

Verg(h)ulde Pillen

Terug
Rapportnr 2007-03
ISBN 978.90.5773.349.9
Type rapport
Prijs € 21
Datum 03-08-2007

Documenten

Download Bestel
In 2005 heeft het Ministerie van VROM een studie laten uitvoeren naar de herkomst en transportroutes van geneesmiddelen naar het watermilieu. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van de mogelijke emissiereducerende maatregelen. Daarbij zijn onder andere ziekenhuizen als potentieel belangrijke emissiebronnen aangemerkt.

Om dit verder te onderzoeken is het project 'Verg(h)ulde Pillen' gestart. Het doel van het project is om feiten te verzamelen en mogelijke maatregelen door te rekenen. Deze cijfers kunnen gebruikt worden om een discussie te starten over nut en noodzaak van emissiereducerende maatregelen in en om ziekenhuizen.

In het eerste deel van dit project is aan de hand van een bureaustudie onderzocht wat de relevante stofgroepen en emissiebronnen binnen een ziekenhuis zijn en op welke wijze deze stofgroepen de afvalwaterketen doorlopen. Vervolgens zijn de mogelijkheden voor emissiereducerende maatregelen in een ziekenhuis uitgewerkt. De resultaten daarvan zijn in dit rapport beschreven.

Publicaties