print

Verg(h)ulde pillen. Case studie Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Terug
Rapportnr 2009-W-03
ISBN geen
Type Werkrapport
Prijs € 25
Datum 05-08-2009

Documenten

Download Bestel

In dit deelonderzoek van het kennisproject 'Verg(h)ulde Pillen' is inzichtelijk gemaakt hoe groot de geneesmiddelenvracht vanuit het St. Antonius Ziekenhuis is ten opzichte van de geneesmiddelenvracht vanuit de woonwijken van Nieuwegein. Tevens zijn drie mogelijke maatregelen nader toegelicht om de emissie van medicijnresten te beperken.

Publicaties