print

Verg(h)ulde pillen. Case studie LUMC te Leiden

Terug
Rapportnr 2009-W-02
ISBN geen
Type Werkrapport
Prijs € 25
Datum 05-08-2009

Documenten

Download Bestel
In dit deelonderzoek van het kennisproject 'Verg(hulde pillen' is inzichtelijk gemaakt hoe groot de geneesmiddelenvracht vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC is is ten opzichte van de geneesmiddelenvracht vanuit de woonwijken van Katwijk. Tevens zijn drie mogelijke maatregelen om de emissies van medicijnen te beperken, nader toegelicht.

Publicaties