print

Vergaande verwijdering van fosfaat met helofytenfilters

Terug
Rapportnr 2005-19
ISBN 90.5773.307.2
Type Rapport
Prijs € 18
Datum 19-08-2005

Documenten

Download Bestel
Tijdens het 25-jarig jubileum van STOWA ontving Theo Claassen (Wetterskip Fryslân), een prijs voor zijn visie op een schets van ecotechnologische toepassingen als schakel tussen effluent van RWZI's en oppervlaktewater. Dit als tegenhanger van hoogtechnologische (en dure) systemen zoals membraanfiltratietechnieken. Samen met Ruud Kampf is dit concept verder uitgewerkt. Dit rapport inventariseert de bestaande systemen in Nederland en geeft aan wat de toepasbaarheid van de zogenoemde  Waterharmonica in Nederland is.

Publicaties