print

Vergaande voorzuivering van afvalwater. Haalbaarheidsstudie voor praktijktoepassing

Terug
Rapportnr 2003-20
ISBN 90.5773.229.7
Type Rapport
Prijs € 21
Datum 20-08-2003

Documenten

Download Bestel
De haalbaarheidsstudie heeft met behulp van diverse laboratoriumproeven in beeld gebracht welk effect geavanceerde voorzuivering kan hebben op de afvalwatersamenstelling van specifieke rwzi’s en welk perspectief dit biedt voor verbetering van het zuiveringsproces. Op vier van de vijf onderzochte rwzi’s kunnen met vergaande voorzuivering deeltjes verwijderd worden, zonder dat de afvalwatersamenstelling ongunstig wordt voor stikstofverwijdering. Deze conclusie geeft een indicatie van de potentie van geavanceerde voorzuivering op deze rwzi´s. Inmiddels heeft het onderzoek een vervolg gekregen op de rwzi Amstelveen met een praktijktoepassing van geavanceerde voorzuivering (dosering van polelektrolyten op de voorbezinktank). De STOWA volgt de resultaten en zal deze te zijner tijd publiceren.

Publicaties