print

Verkenning afleidingsmethodiek en doelstellingen nutriënten in sterk veranderde regionale wateren

Terug
Rapportnr 2010-07
ISBN 978.90.5773.468.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 11-03-2010

Documenten

Download Bestel
In de Kaderrichtlijn Water behoren nutriënten tot de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen. De waarden van deze elementen mogen het bereiken van de doelen voor biologische elementen niet in de weg staan. Voor de natuurlijke wateren zijn landelijk nutriëntennormen afgeleid (gedifferentieerd naar watertype). Dit geldt ook voor de kunstmatige watertypen sloten en kanalen. Voor de sterk veranderde wateren is nog geen landelijke analyse uitgevoerd.

Dit rapport is de weerslag van een verkenning die STOWA heeft laten uitvoeren naar een landelijke afleidingsmethodiek van nutriëntendoelstellingen (GEP’s) in sterk veranderde wateren. Dit met als doel om bij het opstellen van het volgende stroomgebiedbeheerplan (SGBP, 2015) over goed onderbouwde nutriëntendoelstellingen voor sterk veranderde wateren te beschikken.

Publicaties