print

Verkenning haalbaarheid terugwinning van cellulose uit primair slib

Terug
Rapportnr 2016-18
ISBN 978.90.5773.698.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 06-09-2016

Documenten

Download Bestel

Tot nu toe wordt voor het terugwinnen van cellulose(vezels) uit huishoudelijk afvalwater voornamelijk onderzoek gedaan naar de inzet van fijnzeven met een maaswijdte van circa 0,3-0,5 mm. Deze zeven de vezels uit het influent (binnenkomende afvalwater) van rwzi’s. Op rwzi’s met zogenoemde voorbezinktanks bevat het primair slib (de afgescheiden bezonken delen), ook veel cellulosevezels.

In dit onderzoek is onderzocht wat de technische en financiële mogelijkheden zijn om cellulose uit het primair slib terug te winnen. Door inzet van relatief eenvoudige technieken, bekend vanuit de papierindustrie, zou een significant deel van de cellulosevezels uit primair slib kunnen worden teruggewonnen, aldus de opstellers van het rapport. Verder pilotonderzoek is wenselijk, bijvoorbeeld om te bepalen of het teruggewonnen cellulose voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen van mogelijke afnemers.

Publicaties