print

Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW verkenner

Terug
Rapportnr 2008-12
ISBN 978.90.5773.407.6
Type Rapport, alleen als pdf
Prijs € alleen digitaal verkrijgbaar
Datum 12-08-2008

Documenten

Download Bestel
STOWA heeft voor het afwegen van maatregelen i.k.v. GGOR en de KRW afzonderlijke instrumenten laten ontwikkelen. In het rapport ‘Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW-Verkenner’ is onderzocht op welke manier deze beide instrumenten kunnen samenwerken, zodat waterbeheerders meer inzicht krijgen in overlappende effecten van beide typen maatregelen.

 

Publicaties