print

Verkenning van de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water voor het onderzoeksveld waterbeheer; een sneak preview

Terug
Rapportnr 2004-27
ISBN 90.5773.263.7
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 27-08-2004

Documenten

Download Bestel
De Kaderrichtlijn water heeft grote gevolgen voor zowel de organisatie van het waterbeheer, als voor de werkwijze van de Nederlandse waterbeheerders. De Kaderrichtlijn legt een sterke nadruk op het ecologisch functioneren van watersystemen. De in het waterbeheer gebruikte “middelen”, zoals waterhuishoudkundige maatregelen, afvalwaterzuivering en emissiebeheer staan daarbij ten dienste. Het rapport biedt inzicht in de belangrijkste knelpunten in het waterkwaliteitsbeheer van de komende jaren en in de doelmatigheid van de belangrijkste middelen die daarbij door de waterbeheerders ingezet kunnen worden. Dit inzicht leidt ongetwijfeld tot een herdefinitie van onderzoeksvragen.

Publicaties