print

Verkenningen zuiveringstechnieken en KRW

Terug
Rapportnr 2005-28
ISBN 90.5773.316.1
Type Rapport
Prijs € 22
Datum 28-08-2005

Documenten

Download Bestel

Het rapport ‘Verkenning zuiveringstechnieken en KRW' geeft een actueel overzicht van zuiveringstechnieken die ingezet kunnen worden voor vergaande zuivering van RWZI-effluent. Dit om een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de kwaliteitsdoelen in de Kaderrichtlijn Water (KRW) dan wel aan andere EU-richtlijnen, zoals de Zwemwaterrichtlijn.

Het rapport verschaft basisinformatie over zogenaamde RWZI-relevante KRW-stoffen. Dit zijn stoffen die in RWZI-effluent zijn aangetoond en waarvan in de KRW-deelstroomrapportages is vermeld dat deze een overschrijding geven van de waterkwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Verder geeft het rapport een overzicht van de toepasbare zuiveringstechnieken en combinaties daarvan voor de verwijdering van een breed spectrum aan RWZI-relevante KRW-stoffen en waarvan deze technieken redelijkerwijs binnen vijf jaar op praktijkschaal operationeel kunnen zijn. Voorts zijn in het rapport de huidige leemten in kennis beschreven.

Het rapport is tot stand gekomen op initiatief van STOWA, Urban Water Cycle en RIZA.

Meer informatie:
Gerard Rijs, Riza (0320) 298481; email g.rijs@riza.rws.minvenw.nl
Cora Uijterlinde, STOWA (033) 4603200; email uijterlinde@stowa.nl
Sybren Gerbens, Wetterskip Fryslan, participant Urban Water Cycle (058) 2922411; email sgerbens@wetterskipfryslan.nl

Publicaties