print

Voorkomen van slibuitspoeling uit nabezinktanks door alternatieve slibbuffering

Terug
Rapportnr 2013-17
ISBN 978.90.5773.611.17
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 28-05-2013

Documenten

Download Bestel

Bij RWA (regenwaterafvoer) wordt een deel van het zuiveringsslib op rioolwaterzuiveringsinstallaties gebufferd in de nabezinktank(s). Deze slibbuffering is vaak een knelpunt vanwege de kans op slibuitspoeling met het effluent. Bij nieuwbouw van nabezinktanks is de slibbufferingscapaciteit daarom vaak maatgevend voor de dimensionering van de tanks. De kans op uitspoeling vanuit de nabezinktanks tijdens RWA kan worden verminderd door het toepassen van slibbuffering in andere delen van de rwzi. Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve slibbuffering onder Nederlandse omstandigheden.

Publicaties