print

Vooronderzoek natuurvriendelijke wadi's

Terug
Rapportnr 2003-04
ISBN 90.5773.207.6
Type Rapport
Prijs € 45
Datum 04-08-2003

Documenten

Download Bestel
In opdracht van de STOWA en RIONED heeft TAUW de mogelijkheden onderzocht voor een meer natuurvriendelijke inrichting van wadi’s. Hierbij is uitgegaan van:

  1. Hydrologische voorwaarden: welke begroeiing kan in een wadi gedijen? Wat zijn de effceten van diverse typen vegetatie op het bergend en infiltrerend vermogen van een wadi.
  2. Ecotoxologische voorwaarden: welke eisen stellen eventueel aanwezige verontreinigingen in het water en de bodem van een wadi aan de vegetatie? Hoe zit het met eventuele verontreinigingen van de vegetatie zelf
  3. Soortspecifieke voorwaarden: welke eisen moeten aan wadi-beplanting gesteld worden?

Publicaties