print

Voorstel hydrologische bibliotheek ten behoeve van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Terug
Rapportnr 2009-02
ISBN 978.90.5773.418.2
Type Rapport, alleen als pdf
Prijs
Datum 25-02-2009

Documenten

Download Bestel

Deltares, Alterra, RWS Waterdienst, PBL en STOWA ontwikkelen het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (zie onderzoeksproject 443.142). Inmiddels is een eerste versie gereed. In de tweede versie, die momenteel (begin 2009) wordt ontwikkeld, wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking met regionale waterbeheerders. Het gaat vooral om de uitwisseling van modelgerelateerde informatie op landelijk en regionaal niveau, zodat landelijke en regionale partijen over en weer gebruik kunnen maken van elkaars modelgegevens.

Om deze gegevensuitwisseling te faciliteren wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een virtuele hydrologische bibliotheek voor grond- en oppervlaktewatermodellen in Nederland. Dit rapport geeft antwoord op de vraag hoe zo’n bibliotheek vorm zou kunnen krijgen. De concrete uitwerking van de hydrologische bibliotheek vindt plaats binnen het NHI-project.

 Verdere aanscherping van de bibliotheekplannen vindt plaats in een aantal pilots met waterschappen. Deze zijn in het najaar van 2008 gestart, daarna kan de bouw van de bibliotheek starten.

 

 

Publicaties