print

Waardevol verbinden. STOWA strategienota 2014 - 2018

Terug
Rapportnr 2014-01
ISBN 978.90.5773.623.0
Type Rapport
Prijs € gratis
Datum 16-04-2014

Documenten

Download Bestel

Waardevol verbinden. Dat is de titel van de nieuwe strategienota van STOWA. In de nota zetten we kort uiteen wat de stichting in de periode 2014 -2018 gaat doen en hoe. Centrale vraag is: hoe kunnen wij van maximale waarde zijn voor oplossen van de enorme opgaven waar regionale waterbeheerders voor staan? Door het waardevol verbinden van kennis en kunde, wetenschap en waterschap, politiek en praktijk, beleid en uitvoering, én door het bieden van concrete handelingsperspectieven aan waterschappen.

Publicaties