print

Water- en nutriëntenhuishouding van een veenweidegebied; de Vlietpolder in de provincie Zuid-Holland in beeld

Terug
Rapportnr 2004-30
ISBN 90.5773.270.x
Type Rapport
Prijs € 18
Datum 30-08-2004

Documenten

Download Bestel
In vele oppervlaktewateren worden de normen voor nutriënten niet gehaald. Geconstateerd is dat er grote behoefte is aan ‘meetgegevens’ om relaties te kunnen leggen tussen de emissies uit de landbouw en de belasting van het oppervlaktewater. Pas als hierin inzicht is kunnen adequaat maatregelen worden geformuleerd.

Onder de naam DOVE (Diffuse belasting Oppervlaktewater vanuit de Veehouderij) zijn op 3 verschillende locaties meetprogramma’s gestart. Het betreft graslanden, begraasd door koeien, op zand, veen en kleigrond. In 2003 is het eerste onderzoeksrapport gereed gekomen: DOVE-grasland op zand (2003-16).

In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek in het veenweidegebied verwoord. Het onderzoek heeft veel inzicht verschaft in de relatie tussen de bedrijfvoering en de waterkwaliteit. Duidelijk is dat bij de huidige bedrijfsvoering en het huidige waterbeheer de waterkwaliteitsdoelstellingen niet gehaald worden. Samen met de landbouw zal gezocht moeten worden naar een optimalisatie van maatregelen. De resultaten van het onderzoek in het kleigebied worden in 2006 verwacht.

Publicaties