print

Waterberging op landbouwgronden; Effecten op plan- en dierziekten en contamianten

Terug
Rapportnr 2003-19
ISBN 90.5773.226.2
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 19-08-2003

Documenten

Download Bestel
In het waterbeheer wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden om in tijden van neerslagoverschot water te bergen. Eén van de opties is om water tijdelijk te bergen op landbouwgronden. In het rapport wordt beschreven wat de effecten van deze waterberging zijn op de bedrijfsvoering in de landbouw. Aandacht is besteed aan de verspreiding van plant- en dierziekten, onkruiden en verontreinigende stoffen. Bij het rapport is een (Excel) tabel ontwikkeld waarmee de risico’s van verschillende typen waterberging zijn in te schatten.

Publicaties