print

Waterharmonica's in Nederland 1996-2011: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater

Terug
Rapportnr 2012-12
ISBN 978.90.5773.559.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 04-04-2012

Documenten

Download Bestel
Natuurlijke zuiveringssystemen - Waterharmonica's - worden in Nederland al jaren ge­bruikt om de kwaliteit van afvalwater te verbeteren voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater of wordt hergebruikt. Een eerste opzet voor een Waterharmonica als schakel tus­sen waterketen en watersysteem werd door STOWA beloond bij het 25­jarig bestaan, in 1996.

Sindsdien zijn er op diverse plaatsen in Nederland Waterharmonica’s aangelegd; eerst op kleine schaal, later ook ook op grote schaal. Ook heeft er in deze periode het nodige onderzoek plaatsgevonden. Dit rapport geeft een een samenvattend beeld van toepassingen en onderzoek.

Publicaties