print

Waterkwaliteit in Waternood

Terug
Rapportnr 2003-02
ISBN 90.5773.205.x
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 02-08-2003

Documenten

Download Bestel
Het grondwaterregime, het grondgebruik en de bodemsoort zijn van invloed op de chemische kwaliteit van watersystemen. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de effecten van verschillende grondwaterregimes en het grondgebruik op de uit- en afspoeling van nutriënten. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de applicatie Waterkwaliteit van het STOWA Waternoodinstrumentarium. De applicatie bepaalt op basis van het grondwaterregime, grondgebruik en puntbronnen (bijv riooloverstorten) de nutrientenconcentraties in het oppervlaktewater.

Publicaties