print

Wet milieubeheer en rwzi's; implicaties van nieuwe milieuwetgeving

Terug
Rapportnr 2006-W-01
ISBN geen isbn
Type Rapport
Prijs € 0
Datum 01-08-2006

Documenten

Download Bestel
Sinds augustus 2005 loopt het STOWA-project 'Wet milieubeheer (Wm) en rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's)'. Doel van het project is om processen rondom Wm-vergunningen te stroomlijnen en het bewerkstelligen van betere Wm-vergunningen voor zowel het bevoegd gezag als waterschappen. Met dit werkrapport wordt beoogd om de waterschappen over de tussentijdse resultaten van dit project in te lichten. Het rapport verschaft inzicht in de aard en omvang van afvalstoffen die verwerkt worden op rwzi's, alsmede in de problemen die waterschappen ervaren met Wm-vergunningen.

Publicaties