print

ZORG: Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelenemissie uit zorginstellingen. Deel B. Metingen

Terug
Deze acht deelrapporten bevatten de de resultaten van afzonderlijke meetonderzoeken naar geneesmiddelen in het afvalwater van zorginstellingen en van de rwzi's waar deze instellingen op lozen. De meetonderzoeken zijn verricht in het kader van het project 'ZORG: Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelenemissies uit zorginstellingen'. In dit project is onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van de emissies van geneesmiddelen vanuit zorginstellingen - als mogelijke hotspots - naar het milieu. ZORG was een samenwerkingsproject van STOWA en acht waterschappen.

De eindrapportage bevat een algemene samenvatting en conclusies van het onderzoek.

Publicaties