print

ZORG: Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelenemissie uit zorginstellingen. Deel C. Eindrapportage

Terug
Rapportnr 2011-02
ISBN 978.90.5773.507.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 18-04-2011
Dit hoofdrapport bevat de resultaten van het project 'ZORG: Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelenemissies uit zorginstellingen'. In dit project is onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van de emissies van geneesmiddelen vanuit zorginstellingen - als mogelijke hotspots - naar het milieu. ZORG was een samenwerkingsproject van STOWA en acht waterschappen.

Het hoofdrapport bevat een algemene samenvatting en conclusies van het onderzoek. De acht deelrapporten bevatten de resultaten van afzonderlijke meetonderzoeken bij acht zorginstellingen en de rwzi's waar het afvalwater van deze instellingen wordt behandeld.

Publicaties