print

Zoet-zoutkrant

Terug
Rapportnr 2012-26
ISBN
Type
Prijs € -
Datum 28-06-2012

Documenten

Download Bestel

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni 2012 een tweedaags symposium over de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, die extra wordt aangejaagd door klimaatverandering. Wat betekent dat voor de vraag naar, en het aanbod van zoet water? Is verzilting vooral een probleem, of biedt het ook kansen? U leest er alles over in de Zoet-Zoutkrant.

Publicaties