print

Anders omgaan met VGS: goed voor rwzi, oppervlaktewater én portemonnee

Terug
Rapportnr 2017-12
ISBN 978.90.5773.744.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 11-04-2017

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de resultaten van het STOWA-Stichting RIONED project ‘Anders omgaan met VGS’. Hierin is een nieuw VGS-concept ontwikkeld: VGS 2.0. Dit systeem voert alleen het vuile water van foutaansluitingen af naar de rwzi en benut het relatief schone regenwater, dat in veel gebieden in Nederland de best beschikbare bron van zoet water is, lokaal in het watersysteem. Dit gebeurt door de inzet van twee pompen: één naar het vuilwaterriool en rwzi, één naar het oppervlaktewater. Dit vraagt soms om de inzet van waterkwaliteitssensoren en real time control om alleen het vuile water naar de rwzi af te voeren, maar is vaak al te realiseren met een eenvoudige sturing op waterpeilen.

Indien alle bestaande VGS-stelsels aangepast worden tot VGS 2.0 geeft dit eenzelfde afvoerreductie naar de rwzi als het afkoppelen van 300.000 huishoudens, hebben de onderzoekers berekend. De besparing voor het waterschap is even groot, maar kost slechts een fractie van de 2,5 miljard euro die nodig zou zijn voor het afkoppelen. Daarnaast is met VGS 2.0 in Nederland circa 3 miljoen euro per jaar op operationele zuiveringskosten te besparen. Dit loopt op tot 25 miljoen euro per jaar als afvalwater op de rwzi een nabehandeling krijgt voor microverontreinigingen, aldus de onderzoekers.

Hieronder ziet u in een animatie de werking van een VGS 2.0.

Publicaties