print

Kennisatlas Waterkeringen, Wie weet wat van waterveiligheid?

Terug
Rapportnr 2017-28
ISBN 978.90.5773.757.2
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 06-09-2017

Documenten

Download Bestel

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving en STOWA werken in het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW) samen om de inspecties en het in stand houden van de waterkeringen steeds beter te laten plaatsvinden, onder andere door het faciliteren van samenwerking tussen waterkeringenbeheerders. Het Platform Waterkeringenbeheer, de Werkgroep Professionalisering Dijkwacht en het Netwerk Dijkbeheerders zijn goede voorbeelden van deze samenwerking binnen de sector. PIW ondersteunt deze initiatieven en stimuleert verdere samenwerking.

Voor een goede samenwerking tussen deze partijen is het essentieel dat zij elkaar snel kunnen vinden. De Kennisatlas Waterkeringen geeft een overzicht van de verschillende gremia op het terrein van het waterkeringenbeheer. Dit helpt de waterkeringenbeheerder bij het versterken van zijn of haar netwerk en het vinden van de juiste ingang voor zijn/haar vraag. Zo draagt de Kennisatlas bij aan het verbinden van bijvoorbeeld toegepaste kennis met wetenschappelijk onderzoek, beoordelen met beheer en ontwerp met innovatie.

 

Publicaties