print

Slim samenwerken aan groene waterschappen. Van Green Deal naar praktijkonderzoek

Terug
Rapportnr 2017-03
ISBN 978.90.5773.747.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 13-03-2017

Documenten

Download Bestel

In het STOWA-rapport 'Slim samenwerken aan groene waterschappen (...)'  schetst STOWA een beeld van de stand van zaken van het aan de Green Deal Energie gekoppelde onderzoeksprogramma. Het betreft praktijkgericht onderzoek naar techniek, innovatie en governance, dat de waterbeheerders kan ondersteunen om hun doelen te bereiken. STOWA en RVO hebben voor het programma 600 duizend euro beschikbaar gesteld.

Een deel van het budget is nog beschikbaar (voorjaar 2017). Het rapport is daarom ook een oproep aan waterschappen en andere partijen om onderzoek bij STOWA voor te dragen voor financiering en ondersteuning, bij voorkeur in de vorm van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen. Het onderzoeksprogramma loopt tot en met 2018.

Publicaties