print

Toepassing van nieuwe gistingsconcepten Ephyra® en Themista®

Terug
Rapportnr 2016-34
ISBN 978.90.5773.737.4
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 02-11-2017

Documenten

Download Bestel

Dit rapport beschrijft de resultaten van praktijkonderzoek naar twee nieuwe technologieën om de slibgisting op rwzi's te verbeteren en meer biogas te kunnen produceren: Ephyra® en Themista®. Ephyra® is een geavanceerde propstroomgisting, Themista® is een thermisch-chemische slibvoorbehandeling.

Waterschappen wekken een deel van hun eigen energie op via het vergisten van zuiveringsslib op afvalwaterzuiveringen. Hierdoor ontstaat biogas. Door toepassing van voorbehandelingstechnieken voor slibdesintegratie kan meer zuiveringsslib in het gistingsproces kan worden omgezet in biogas. Hiervoor zijn verschillende technieken en uitvoeringsvormen op de markt waarvan de thermische drukhydrolyse (TDH) momenteel de bekendste is.

De afgelopen jaren zijn twee nieuwe technologieën - Ephyra®, een geavanceerde propstroomgisting en Themista®, een thermisch chemische slibvoorbehandeling - uitgebreid getest. Eerst op labschaal en in de periode 2014-2015 ook op pilotschaal. Hieruit blijkt dat Ephyra ca. 25 procent extra organische-droogstofafbraak realiseert dan een conventionele, mesofiele gisting met een vergelijkbare verblijftijd. Tevens neemt de ontwatering toe, waardoor er minder slib hoeft te worden afgevoerd. Themista realiseert 15 procent extra organische-droogstofafbraak en ook de ontwatering van het slib verbetert. De business case van beide technologieën is interessant en lijkt op basis van de verkregen kentallen over het algemeen vergelijkbaar met, of beter dan van bijvoorbeeld TDH. Met name voor kleinschalige toepassingen (< 500.000 ie slib) zijn de technologieën concurrerend.

Waterschap Zuiderzeeland gaat de eerste Ephyra realiseren op de rwzi Tollebeek. Deze wordt in 2017 gebouwd worden en is operationeel vanaf begin 2018. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard overweegt om een Themista op de rwzi Kralingseveer te realiseren. Deze zal ook in 2018 operationeel zijn.

Publicaties