print

Verder bouwen op een goed fundament. Visie op de regionale waterkeringen 2016

Terug
Rapportnr 2016-30
ISBN 978.90.5773.726.8
Type Rapport
Prijs € -
Datum 25-01-2017

Documenten

Download Bestel
Download Bestel

Verder bouwen op een goed fundament is de titel van de nieuwe visie op de regionale keringen. De visie - de opvolger van de eerste visie uit 2004 - is een coproductie van waterschappen en provincies, onder leiding van STOWA. Ook het Rijk was betrokken bij de totstandkoming. De actualisatie is vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop wij met onze regionale waterkeringen omgaan.

Publicaties