print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Hogere drempels kunnen al veel waterellende voorkomen

17-06-2016

Dijkgraaf en Unievoorzitter Hans Oosters pleitte onlangs in het NOS journaal voor het aanpassen van de bouwregels in verband met klimaatverandering. Nederland heeft volgens Oosters ‘geen goede voorschriften hoe hoog je iets moet bouwen om te voorkomen dat je wateroverlast krijgt.’ Denk aan minimale aanleghoogtes van nieuwe huizen en bijvoorbeeld het aanbrengen van drempels van zekere hoogte om te voorkomen dat water op straat direct de huizen inloopt.

STOWA bracht al in 2010 een werkrapport uit over dit onderwerp: Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast. Dat brengen we graag nog en keer onder uw aandacht. En hopelijk onder de aandacht van heel bouwend Nederland.

Regionale keringen klaar voor grotere plensbuien?

06-06-2016

Op 2 juni jl. vond de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats, georganiseerd door IPO, de provincie Overijssel en STOWA. Waterkeringbeheerders uit heel Nederland waren naar Zwolle gekomen om te worden bijgepraat over de veiligheid en stabiliteit van regionale keringen. Dit jaar was er speciale aandacht voor het actualiseren van de visie op de regionale keringen. Ook werd ingegaan op de nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid regionale waterkeringen. En Geert Lenderink van het KNMI vroeg zich af of de regionale keringen wel klaar zijn voor de toekomst, met grotere plensbuien. U kunt de video van zijn presentatie hieronder bekijken.

>Bekijk alle presentaties op video

STOWA ter Info 63: de regenworm komt naar je toe!

10-05-2016

Lumbricus, het Latijnse woord voor regenworm. U zult de naam de komende jaren nog vaak tegenkomen. Het is een innovatief kennisprogramma waarin een groot aantal partijen (w.o. STOWA) werkt aan klimaatrobuuste (stroom)gebieden. Dat gebeurt on te spot; in proeftuinen worden nieuwe kennis, maatregelen en instrumenten op het snijvlak van klimaat, water en bodem integraal beproefd en toegepast. Maar waarom heet het programma 'regenworm'? Dit en meer in de nieuwste STOWA ter Info.

>Bekijk de STOWA ter Info 63

Uitgelicht Thema

Stedelijk waterbeheer
De themasite Stedelijk Waterbeheer informeert u over de ontwikkelingen op dit terrein en over de activiteiten van de Commissie Stedelijk Waterbeheer. Lees meer over Stedelijk waterbeheer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!