print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Invasieve exoot: van last tot lust?

28-10-2016

Op 26 oktober 2016 jl. vond bij waterschap Aa en Maas (in Heusden) een succesvolle praktijkproef plaats met bioraffinage van de Grote Waternavel, een invasieve exoot.

Bij het reguliere onderhoud van watergangen en dijken komen jaarlijks vele duizenden tonnen waterplanten, riet en gras vrij. Maar ook invasieve exoten als de Grote Waternavel. Een deel krijgt een nuttige bestemming. Maar de bulk wordt doorgaans gecomposteerd. Op initiatief van waterschap Aa en Maas is een consortium van 9 waterschappen en een aantal ketenpartners met steun van STOWA een groot onderzoek gestart naar de mogelijkheden om waardevolle grondstoffen terug te winnen uit geoogste biomassa, zoals eiwitten, vezels en fosfaat.

De uitgevoerde proef met bioraffinage past in dit onderzoek. De bij de proef gebruikte bioraffinage-installatie van Grassa! is gebouwd in een oplegger en is dus eenvoudig verrijdbaar. Van de gewonnen vezels zal het bedrijf Millvision papier en een biocomposiet produceren. Ook wordt onderzocht of de vezels geschikt zijn als substraat in de paddenstoelenteelt.

Over de proef verscheen een artikel in de Volkskrant. >Download het artikel

 

Uitgelicht Thema

Beating The Blues
Beating the blues is een beslisschema dat waterbeheerders praktische handvatten geeft bij het maken van keuzes bij het nemen van maatregelen tegen blauwalgenoverlast. Lees meer over Beating The Blues

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!