print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

STOWA zomerserie 7: Kansen voor struviet als teruggewonnen meststof

29-08-2016

STOWA heeft recent onderzoek laten doen naar de kwaliteit van struviet, de vorm waarin fosfaat wordt teruggewonnen uit afvalwater. Tevens is gekeken naar de marktkansen voor het gebruik van struviet als meststof bij een aantal gewassen. De struvieten voldoen aan de eisen op het gebied van de mestwetgeving. Er zijn echter wel ziekteverwekkers aangetroffen, in vergelijkbare gehalten die ook in dierlijke mest te vinden zijn.

Jan Evert van Veldhoven, afvalwatertechnoloog bij Waterschap de Dommel, is voorzitter werkgroep Nutriënten van de Energie- en Grondstoffenfabriek. Volgens hem is de verkenning door STOWA van de kwaliteit van struviet goed te gebruiken in het overleg met het Rijk over de nuttige toepassingen van deze meststof. ‘Er is aangetoond dat struviet ‘schoon en onverdacht’ is en daardoor is het nu opgenomen in de meststofwetgeving.’

Vastgesteld is dat de verschillende methoden om struviet te winnen ook verschillende kwaliteiten van deze meststof opleveren. ‘Struviet uit afvalwater winnen levert een veel schoner struviet op dan uit slib. Niet alle zuiveringsinstallaties zijn echter geschikt om het uit het afvalwater te winnen. Voordeel van de winning van fosfaat is dat het struviet niet later in de installaties kan neerslaan. Struviet vormt keiharde kristallen in de leidingen en het kost veel moeite om die leidingen te reinigen. Struviet winnen levert zodoende ook een flinke besparing op onderhoudskosten op,’ aldus Van Veldhoven.

Van Veldhoven vindt niet alle zaken in het rapport even sterk. ‘Het aantal bemonsteringen is beperkt. En het is onduidelijk of een extra hygiënisatie stap nodig is om het merendeel van de pathogenen uit het struviet te krijgen, zoals de wet voorschrijft.’ Het rapport biedt volgens hem wel een zeer stevige basis om het gewonnen struviet te certificeren: ‘De afnemers zijn gebaat bij een constante en gegarandeerde kwaliteit van deze meststof. Daarom is certificering van groot belang.’ Overigens ziet Van Veldhoven vooral in het buitenland afzetmogelijkheden, omdat Nederland een land is met een fosfaat overschot. Aangezien struviet een langzaam vrijkomende meststof is, zijn er wel specifieke toepassingsmogelijkheden in Nederland.

>Download het rapport Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwater

 

Inschrijving cursussen voor beoordelaars primaire waterkeringen van start

27-07-2016

Vanaf 2017 zijn de nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen van kracht. Om waterkeringbeheerders goed voor te bereiden op deze nieuwe normering voeren STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma uit. Ook marktpartijen kunnen aan (delen van) dit programma deelnemen.

In de afgelopen periode hebben al masterclasses voor bestuur & management en cursussen voor beleidsmedewerkers plaatsgevonden. Ook is twee keer een basiscursus beoordelen en ontwerpen  georganiseerd voor specialisten.

In het najaar van 2016 worden diverse pilot-cursussen georganiseerd voor beoordelaars en ontwerpers met betrekking tot hydraulische belastingen, geotechniek, bekledingen en duinen. Dit gebeurt in afstemming met de Generale Repetitie van het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI).

Inschrijven
Inschrijving voor de cursussen start eind juli 2016. Deze cursussen worden in 2017 gecontinueerd. Ook starten er dan nieuwe cursussen. Deze zullen betrekking hebben op het beoordelingsproces, ontwerpen, en beheren & onderhouden van waterkeringen en riviersystemen. Data voor deze cursussen worden eind dit jaar bekend.

Uitgelicht Thema

Natuurvriendelijke oevers
Natuurvriendelijke oevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan natuurlijker, schoner en mooier oppervlaktewater. Op deze themasite krijgt u meer informatie over het ontwerp, de aanleg, het beheer en de effecten van deze oevers. Lees meer over Natuurvriendelijke oevers

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!