print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

NKWK 2016: het jaar van het vinden...

Op 17 mei jl. vond in Groenekan het tweede congres plaats van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. In het NKWK werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan (nieuwe) kennis en innovaties voor een waterrobuuste en klimaatbestendige Delta. Dat gebeurt vanuit het idee dat alle deelnemende partijen een maatschappelijk dan wel economisch belang hebben bij het beantwoorden van deze kennisvragen. Er is geen centrale regie, geen wettelijke basis (zoals het Deltaprogramma) en geen centrale pot met geld. Kortom: meedoen = meebetalen = mee profiteren. Grote vraag tijdens dit congres: (in hoeverre) lukt dat?

>Lees meer

STOWA ter Info 63: de regenworm komt naar je toe!

10-05-2016

Lumbricus, het Latijnse woord voor regenworm. U zult de naam de komende jaren nog vaak tegenkomen. Het is een innovatief kennisprogramma waarin een groot aantal partijen (w.o. STOWA) werkt aan klimaatrobuuste (stroom)gebieden. Dat gebeurt on te spot; in proeftuinen worden nieuwe kennis, maatregelen en instrumenten op het snijvlak van klimaat, water en bodem integraal beproefd en toegepast. Maar waarom heet het programma 'regenworm'? Dit en meer in de nieuwste STOWA ter Info.

>Bekijk de STOWA ter Info 63

Uitgelicht Thema

Opleidings- programma INNW
Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering hebben STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld. Op deze website v... Lees meer over Opleidings- programma INNW

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!