Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Agenda

Afscheid Joost Buntsma

Op 22 mei as. neemt onze directeur Joost Buntsma officieel afscheid van STOWA. Na elf jaar het boegbeeld te zijn geweest van onze organisatie, gaat hij genieten van zijn pensioen. We hopen dat je dit ...

Lees meer

Webinar Graverij in west Nederland

Op dit moment zijn er in Nederland tussen de vijf en zesduizend bevers, vooral in het zuiden en oosten van ons land. Vooralsnog lag de focus bij graverij daardoor op de primaire waterkeringen. Maar wa...

Lees meer

Zomersymposium PEHM 'Habitatverbetering en ontsnippering in en langs het Water'

Een knelpunt voor een goede ecologische waterkwaliteit in stilstaande wateren is de afwezigheid van een goede en voldoende habitat in en langs water. Maar welke vorm van habitatverbetering kan het bes...

Lees meer

Webinar Compacte actiefslibsystemen

Tijdens dit webinar verdiepen we je kennis over de werking ervan, en hoe je die kunt optimaliseren. We gaan in op aanleg, beheer en onderhoud. We kijken naar de praktijkervaringen en onderzoeken de re...

Lees meer

NOBV-webinar 'CO2- en methaanemissies uit grasland, natte teelten en natuur bij hoge grondwaterstanden'

In dit NOBV-webinar gaan we onder leiding van NOBV-programmamanager Pui Mee Chan in op een aantal vragen rondom CO2- en methaanemissies in veenweidegebieden, bij hoge grondwaterstanden.

Lees meer

WWL-Webinar #2 'Effect van verandering van grondwaterstanden op gewasopbrengst in Vlaanderen'

De Waterwijzer Landbouw WWL (onderdeel van het NHI) wordt volop gebruikt bij overheden, belangenorganisaties en marktpartijen. Naast gebruikersmiddagen organiseren we een serie webinars om (potentiële...

Lees meer

Kaderrichtlijn Water (KRW) in een wrap

Deze cursus - georganiseerd door PAOTM - gaat in op de voor beleidsmakers relevante facetten van waterkwaliteit en de KRW.

Lees meer

Bijeenkomst ‘Goed Modelleren in de Praktijk'

25 jaar geleden kwam het Handboek Good Modelling Practice uit. De vraag wat goed modelleren in de praktijk betekent is nog steeds relevant. STOWA en de NHV organiseren een bijeenkomst waarin we dieper...

Lees meer

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Zoetwatergetijdennatuur herleeft in Noordwaard’

In dit webinar nemen Jos Koopman (Staatsbosbeheer) en Ruud Beringen (FLORON) ons mee naar de ontwikkelingen in de Noordwaard, een poldergebied dat grenst aan de Brabantse Biesbosch. Jos Koopman gaat d...

Lees meer

Kennisdag Regionale Waterkeringen 2024

STOWA, de provincie Zuid Holland en Waterschap Rivierenland nodigen je van harte uit op donderdag 13 juni voor de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen. Het is dé dag waarop we kennis, ervaring...

Lees meer

Lunchwebinar 'STOWA NPLG toolbox: What's in it for me?'

Eind 2023 heeft STOWA de NPLG toolbox gelanceerd. Deze toolbox helpt waterbeheerders bij de transitie naar een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied. In juni organiseren we een informatieve, on...

Lees meer

Gras/Maaidagen 2024 #1: Hoe stuur je op de gewenste grasmatkwaliteit?

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de sterkte van de grasbekleding. Deze grassterkte is vaak niet het enige doel op de waterkering, biodiversiteit word...

Lees meer

CoP Ecologische data-analyse

Op donderdag 20 juni houdt CoP Ecologische data-analyse een bijeenkomst waarin we dieper ingaan op Artificial Intelligence en innovatieve datatechnieken. Wat is Artificial Intelligence eigenlijk, wat ...

Lees meer

Webinar 'Neerslagstatistiek 2024'

Op 25 juni geven we een toelichting op de resultaten van het door STOWA geëntameerde Meteo-onderzoek 2021-2024 en besteden we aandacht aan het gebruik van de nieuwe statistiek en neerslagreeksen. Er z...

Lees meer

Bijeenkomst ‘Inzicht in het onzichtbare in het riool. Kennis- en netwerkbijeenkomst indirecte lozingen voor waterschappen’

Tijdens deze middag delen we kennis en inzichten over de manier waarop waterschappen moeten omgaan met lozingen van bedrijven. We gaan we met elkaar in gesprek om samen tot een beter inzicht te komen ...

Lees meer

Gras/Maaidagen 2024 #2: Hoe stuur je op de gewenste grasmatkwaliteit?

Het beoordelingsinstrumentarium WBI2017 geeft voorschriften voor het beoordelen van de sterkte van de grasbekleding. Deze grassterkte is vaak niet het enige doel op de waterkering, biodiversiteit word...

Lees meer

Platformdag Nieuwe Sanitatie 'Presentatie van sanitatieprojecten uit 2022-2024'

Op 26 september 2024 vindt de Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Daarin brengen we je op de hoogte van de stand van zaken rond sanitatieprojecten uit de periode 2022-2024.

Lees meer

Kennisdag Zoetwater 2024

De Kennisdag Zoetwater vindt dit jaar plaats op maandag 7 oktober. De dag draait om het delen van kennis over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat er genoeg water is in Nederland, nu en in de toekomst?

Lees meer

Symposium Kenniscentrum Bever

Op donderdag 17 oktober 2024 vindt het jaarlijkse symposium van het Kenniscentrum Bever plaats. De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis in Zwolle. Op deze dag nodigen we u, als beheerder van ...

Lees meer