Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst aanpassing veiligheidsbenadering regionale keringen

In de afgelopen jaren is binnen het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) aandacht besteed aan de aanpassing van de veiligheidsbenadering voor de regionale keringen. Inmiddels zijn de studies afgerond, met als advies om voor verbetering van de toetsmethode meer tijd te nemen om een werkwijze samen stellen die begrijpelijk is en leidt tot plausibele en reproduceerbare resultaten. In de afrondende impact analyse is een werkwijze toegepast waarvan we de resultaten en de ervaringen in deze bijeenkomst graag met jullie willen delen. Ook willen we inhoudelijk nader ingaan op enkele onderdelen van die werkwijze.

Aanmelden

Het programma kent dan ook een informerend en interactief deel, met:

 

  1. de presentatie van de resultaten van de zogenaamde impactanalyse en voorbeelduitwerking met aanvullend enkele specifieke onderdelen daarbinnen;
  2. inventarisatie vragen;
  3. inhoudelijke discussie over specifieke onderdelen van de werkwijze.

 

Ons streven is dat de middag enerzijds leidt tot meer begrip over de werkwijze en anderzijds de onderdelen inventariseert die nadere uitwerking vergen. Met een overzicht van die onderdelen zullen we invulling geven aan het onderzoeksprogramma voor 2024. Het is de bedoeling om hiermee tot een gedragen verbetering van de veiligheidsbenadering te komen.  

Let op: deze bijeenkomst is uitsluitend voor medewerkers van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat die zich bezighouden met normeren en toetsen. Medewerkers van adviesbureaus behoren niet tot de doelgroep.  U wordt hier voor uitgenodigd. hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel deelnemen, stuur dan een mail naar biemans@stowa.nl