Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst 'Effectief bemonsteren en monitoren verwijdering micro’s door rwzi’s

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de invloed van het bemonsteren van het in- en effluent van rwzi’s op het bepalen van het verwijderingsrendement van micro’s. Hieruit blijkt dat er met de huidige methoden grote fouten worden gemaakt, fouten die voorkomen kunnen worden. Hiervoor is een nieuwe bemonsteringsmethode ontwikkeld. Op deze dag zullen we deze methode toelichten. De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

De inschrijving is gesloten. Je kunt een mail sturen naar stowa@stowa.nl  we plaatsen je dan op de reservelijst en je hoort of er een plekje beschikbaar komt.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de bijeenkomst bespreken we ook de factoren die een rol spelen bij goede bemonstering, en we vertellen wat de voor- en nadelen van de nieuwe methode zijn ten opzichte van de huidige methode. We besteden ook aandacht aan andere (biologische) monitoring van in- en effluent van rwzi’s en wat de concept-herziening van de EU-richtlijn ‘stedelijke afvalwater’ verwacht aan inspanningen op het gebied van monitoring.