Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst ‘Wat betekent herstel - de vijfde laag van meerlaagsveiligheid - voor jouw waterschap?’

De beleidstafel Wateroverlast en hoogwater heeft eind 2022 de drie lagen van de zogenaamde meerlaagsveiligheid uitgebreid. De toegevoegde laag is onder meer herstel. Wat betekent dit voor de crisisbeheersing bij de waterschappen? Betreft het herstel én ook nazorg? Een aantal waterschappen is hiermee al aan de gang. Zij vertellen tijdens deze middag over hun ervaringen. Het doel is om de deelnemers een stap verder te helpen in de eigen organisatie zodat ‘herstel’ (verder) vorm wordt gegeven.

Aanmelden

De beleidstafel Wateroverlast zegt over 'herstel': 'Schade kan niet altijd worden voorkomen, daarom is het van belang de schade zodanig te herstellen dat getroffenen de draad weer kunnen oppakken en wordt voorkomen dat schade nog een keer kan optreden’.

Foto onder: Schema meerlaagsveiligheid. Bron: Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater