Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

CoP Nieuwe en Decentrale Sanitatie ‘Waterlab Flevoland: ambities, ontwikkelingen, toekomstperspectieven’

Op 6 juli 2023 organiseert de Community of Practice (CoP) Nieuwe en Decentrale Sanitatie i.s.m Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en de samenwerkende gemeenten in Flevoland een kennisbijeenkomst over het Waterlab in Flevoland. Wat waren de ambities? Wat is er uiteindelijk gebeurd? Wat kunnen we ervan leren? Tijdens de bijeenkomst is ruime gelegenheid om mee te denken over de toekomst en dieper in te gaan op specifieke projecten of technieken. De bijeenkomst is fysiek, er worden geen opnames gemaakt.

In het Waterlab Flevoland komen verschillende initiatieven bij elkaar. In het kader van de ontwikkeling van Oosterwold, de duurzame wijk bij Almere waar de bewoners zelf verantwoordelijk werden voor een groot deel van de infrastructuur, inclusief het afvalwaterbeheer, zijn leveranciers uitgedaagd om hier meer innovatieve decentrale zuiveringssystemen te ontwikkelen. Tegelijkertijd streefden de waterketenpartijen in Flevoland in het project Waterlab Circulair Water naar een technologiepush om de afvalwaterverwerking meer circulair te maken. Afvalwater producerende ondernemers en technologie leverende bedrijven werden samengebracht om pilotprojecten op te zetten. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het  EFRO-programma Kansen voor West.

Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot aantal kleine zuiveringen in een woonwijk niet tot de vereiste oppervlaktewaterkwaliteit kan leiden. De gemeente zal daarom hier alsnog een vorm van riolering gaan aanleggen. Maar is het hele project daarmee mislukt? Die vraag is zeker niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Er valt veel te leren over bijvoorbeeld de burgerparticipatie, de betrokkenheid van ondernemers, de stand van de huidige technologie en de snelheid waarmee die zich kan ontwikkelen en de doelstellingen die uiteindelijk wel of niet gehaald kunnen worden. Die kennis zal richting geven aan keuzes die in Flevoland voor de toekomstige waterketen zullen worden gemaakt. In het kader van het project Waterlab Circulair zal daarvoor een Roadmap worden gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst willen we u graag bijpraten over de ontwikkelingen en achtergronden maar vooral ook met u van gedachten wisselen over de conclusies die we voor het toekomstige beleid voor Flevoland of elders in Nederland/Europa zouden kunnen trekken. Daarnaast bieden we u graag de gelegenheid om aan zogenaamde doorpraattafels verder met leveranciers of projectleiders dieper in te gaan op speciale deelprojecten of technieken.

Voor wie?

De werkbijeenkomsten van de Community of Practice zijn bedoeld voor medewerkers van waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven en koepelorganisaties op het gebied van decentrale sanitaire systemen, riolering en duurzaamheid, zowel ten aanzien van realisatie, beleidsontwikkeling, innovatie, communicatie en  gedragsbeïnvloeding. Zowel ervaren als minder ervaren collega’s zijn welkom om van elkaar en van specifieke deskundigen te leren.

Wil je op de hoogte gehouden worden over toekomstige bijeenkomsten, meld je dan aan via stowa@stowa.nl 

Heb je de uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen via mailchimp, dan sta je genoteerd!